ประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ PA Support Team ครั้งที่ 2

โพสต์19 ม.ค. 2566 20:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมการประชุมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ

Comments