ประชุมออนไลน์ STEM เพื่อเตรียมคัดเลือกเข้าสู่ phase 3

โพสต์27 พ.ค. 2564 21:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมออนไลน์ STEM เพื่อเตรียมคัดเลือกเข้าสู่  phase 3 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments