ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

โพสต์17 ม.ค. 2559 17:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2559 17:13 โดย Jetsada Siriphok ]

ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดาเนินการจัดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ( Pre O-NET Math Test 2015 ) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 นั้น บัดนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 -10 ของแต่ละระดับชั้น ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา และท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โปรดติดต่อคุณครูพาณิภัค บ่อแก้ว โทรศัพท์ 087 – 2552159 หรือคุณครูสบาไพ คาเลิศ โทรศัพท์ 086 – 2635717
     ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

     รายละเอียดประกาศผลการสอบ Mathtest 2015

Comments