ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 5

โพสต์20 ธ.ค. 2559 00:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2559 00:26 โดย Jetsada Siriphok ]

          ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 5 (Pre O-NET Thai-Social Test 2016) ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 นั้น บัดนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
         ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 - 3 ของแต่ละระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.15 - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โปรดติดต่อคุณครูครูรัตนา  แสนแดง โทรศัพท์ 081-9994249 

รายละเอียดประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 5

Comments