ประกาศ เรื่อง เรื่อง ยกเลิกการสอบจัดกลุ่มเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์19 พ.ค. 2564 00:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความกังวลในความปลอดภัยในการเดินทางมาสอบ ดังนั้นโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงขอยกเลิกการสอบจัดกลุ่มเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 โดยนักเรียนที่ได้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ยังคงมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการยืนยันสิทธ์เข้าเรียน ในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.patum.ac.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2564


Comments