ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์20 ธ.ค. 2559 00:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2559 00:27 โดย Jetsada Siriphok ]


            ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 10.00 น. นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์  รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย ได้แก่ 
                    1.นายเกรียงศักดิ์  บัวถา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ประเมินครั้งที่ 8
                    2.นายนิติวุฒิ  สุจริต  วิชาเอกพลศึกษา  ประเมินครั้งที่ 5
                    3.นายชัยยันต์  จันทร์ทอง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ประเมินครั้งที่ 5
                   4.นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง  วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา  ประเมินครั้งที่ 5
                   5.นายพรประสิทธิ์  โสวันนา  วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 5
                   6.นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี  วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 4
          ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments