ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์18 ม.ค. 2560 23:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2560 23:37 โดย Jetsada Siriphok ]


       ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.30 น. นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
       1. นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร  วิชาเอกภาษาไทย     ประเมินครั้งที่ 1

       2. นางสาวศิรินาฏ แก้ววิชัย   วิชาเอกคณิตศาสตร์    ประเมินครั้งที่ 1

       3. นายวุฒิไกร กุลราษฎร์      วิชาเอกคณิตศาสตร์    ประเมินครั้งที่ 1

       4. นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ      วิชาเอกดนตรี            ประเมินครั้งที่ 1
      ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments