ประมวลภาพการนำเสนอ IS2 ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:16 โดย Jetsada Siriphok ]

 

        วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการนำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในคาบที่ 7-8  ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ประมวลภาพการนำเสนอทั้ง 3 วัน ดังนี้

ภาพบรรยากาศวันที่ 1

ภาพบรรยากาศวันที่ 2


ภาพบรรยากาศวันที่ 3

รวมภาพการนำเสนอ IS2 ม.4 ประจำปี 2559 ทั้งหมด


Comments