ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 18:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 18:57 โดย Jetsada Siriphok ]


      ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายนิยม  รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานของบุคลากรใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธะกิจ ค่านิยมของโรงเรียน ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมในการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments