ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ต.ค. 2563 06:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานของบุคลากรใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธะกิจ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติตน และวัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนปทุมราชวงศา 
Comments