ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์10 ธ.ค. 2559 05:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2559 05:49 โดย Jetsada Siriphok ]


        ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์  รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานของบุคลากรใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าใจวัฒนธรรมในการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

Comments