รับการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจาก สพม.อบอจ

โพสต์18 ม.ค. 2566 00:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments