รับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์9 มิ.ย. 2564 17:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2564 02:23 ]

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 - 14:30 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments