รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 02:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments