รับการประเมิน รร. จาก คณะกรรมการ สพฐ.

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:53 โดย Jetsada Siriphok ]


      วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการประเมินโรงเรียนจากคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments