รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์16 มิ.ย. 2565 01:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (ห้องลำดวน อาคาร 3) โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments