รับการติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์13 ส.ค. 2562 04:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments