รับการติดตามประเมินผลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่หนึ่ง ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

โพสต์3 ก.ค. 2561 05:08โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 05:11 ]

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมจัดนิทรรศการในโอกาสที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอำนาจเจริญ รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่หนึ่ง ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้


Comments