รับการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสต์8 ส.ค. 2565 04:41โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments