รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:24 โดย Jetsada Siriphok ]


           วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการพี่เลี้ยง (Site visit) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
             1.ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี    
             2.นายประหยัด  หลักรัตน์
             3.นางลัดดา  จิตรมาศ
             4.นางจิรา  ลังกา
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2559 - 2560 รางวัลโรงเรียนแห่งคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบริดสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด

Comments