รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจิตอาสา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจิตอาสา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 21 กันยายน 2565 จำนวน  5 คน ดังนี้
1. นางสาวพลอยชมพู ถุระพัฒน์ นักเรีบนชั้น ม.6/1
2. นางสาวประกายดาว โคนาบาล นักเรียนชั้น ม.6/3
3. นางสาววรนุช อนุดำ นักเรียนชั้น ม.5/1
4. นายตรัยรัฐ วะยะลุน นักเรียนชั้น ม.5/3
5. นายณัฐพล เสอี่ยมอาจ นักเรียนชั้น ม. 5/3Comments