โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ชนะเลิศระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ ๘

โพสต์21 มิ.ย. 2562 00:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 16:22 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล ๓ รายการ ได้แก่

๑. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

๒.นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

๓. นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติมComments