รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์28 พ.ค. 2564 20:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments