รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์29 พ.ค. 2564 21:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments