รับรางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์13 ม.ค. 2563 04:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยคุณครูบุญวิสิทธิ์ บุญมาศ และคุณครูอรวรา อนุดำ นำนักเรียนร่วมรับรางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดังนี้
1. นางสาวกัลยาณี กองหาโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม)
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
2. นายธีระวัฒน์ แก้วโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม)
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอำนาจเจริญ
Comments