รับรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ๒๕๖๒

โพสต์29 ส.ค. 2562 01:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ    (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๒ มอบโดยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีภาพบรรยากาศได้ดังนี้


Comments