รับรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คือ นางสาวอิสรีญา ต้องสู วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์11 พ.ค. 2565 20:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คือ  นางสาวอิสรีญา  ต้องสู  วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments