รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2566

โพสต์23 ม.ค. 2566 22:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2566
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกวงกล่องดวงใจจูเนียร์ ได้แก่
1.นางสาวอัยราวัณ ทองพรม ม.4/2     
2.นายศุภชัย ดาลัย ม.4/1       
3.นายชิติพัทธ์ จันทร์แรม ม.4/6 
4.นายนวพล บุตรโท ม.4/1               
5.นายศุภกิตติ์ นันทเพ็ชร ม.4/3 
คุณครูผู้สอนวง: นายทินกร  จิณะแสน , นายเทวราช  สาระคำ  
คุณครูผู้ควบคุมวง: นายทินกร  จิณะแสน , นายเทวราช  สาระคำ , นางสาวพิสุทธิณี  สายเวชComments