รด.จิตอาสา ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติแก่ชุมชน

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:45 โดย Jetsada Siriphok ]

             วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ได้มีกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา จำนวน 10 นาย ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกประชาสัมพันธ์และรณรงค์การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลนาหว้า และตำบลห้วย โดยมีครู นางสาวสุรางรัตน์ ศรีพุทธรินทร์ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments