โรงเรียนพังเคนพิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์15 มิ.ย. 2561 02:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 02:31 ]

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานของเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ScQA (School Quality Award)ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ได้มีการทำพิธีลงนามข้อตกลง (MOU)พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลกับโรงเรียนพังเคนพิทยา โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นายนิยม รักพรม ได้เป็นตัวแทนในการลงนามร่วมกับนายเทคนิค เรืองแสน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments