โรงเรียนพนาศึกษา มาศึกษาดูงาน PLC

โพสต์9 พ.ค. 2561 06:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 06:22 ]

เช้าวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารได้นำทีมวิทยากรแกนนำ PLC ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ของโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments