โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเหตุวาตภัย

โพสต์11 พ.ค. 2560 01:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 01:22 โดย Jetsada Siriphok ]


        เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.40 – 15.10 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเหตุวาตภัย  ณ บริเวณอาคาร 1 (อาคารแบบ 108 ล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.2526 ) ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 
          1. หลังคาเสียหายทั้งหลัง พร้อมฝ้าเพดาน 
          2. ห้องสมุด 
          3. ห้องพยาบาล 
          4. ห้องการเงิน 
          5. ห้องแนะแนว 
          6. ห้องรองผู้นวยการ 
       และบริเวณอาคารอื่นๆ ดังนี้ 
          1. อาคารประชาสัมพันธ์ 
          2. อาคารป้อมยาม
          3. อาคารหอประชุม 
          4. และอื่นๆ 
      ขณะนี้ไม่สามารถประมาณการณ์ค่าเสียหายได้ และประมวลภาพความเสียหายดังนี้

Comments