โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

โพสต์7 มิ.ย. 2561 21:11โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:09 ]

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ และนายทองแสง หน่อแก้ว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นำนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่
     1. เด็กชาย กฤตนัย  ปัญญามูล  ม.3/1
     2. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ ม.3/1
     3. นายณัฐพล จำปานนท์  ม.5/2
     4. นายไตรภพ    สัจธรรม  ม.5/2
เข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments