โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย รางวัลดีเด่น" ต่อเนื่องปีที่ 3

โพสต์6 ก.ย. 2564 18:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย รางวัลดีเด่น" ต่อเนื่องปีที่ 3 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments