โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ (Big day)

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:46โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:46 โดย Jetsada Siriphok ]

             วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต กะมณี  ได้นำทีมคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่งประจาจังหวัดอานาจเจริญ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ (Big day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติตามเป้าหมายในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559   ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลปทุมราชวงศา นั้น โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments