โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการประเมิน OBECQA 2559-2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:29 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันจันทร์ที่  4 กันยายน 2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2559 - 2560 โดยมีคณะกรรมการประเมิน 6 ท่าน ดังนี้
         1. นายพันศักดิ์  ศรีทอง          ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์                ประธานกรรมการ
         2.นางศรินทิพย์  งามนิล          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์       กรรมการ
         3.นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว      ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม             กรรมการ
         4.นายสุรพล  พิมพ์สอน          รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา             กรรมการ
         5.นางภัคจิรา  กิตติสิริบัณฑิต   ครู โรงเรียนวัชรวิทยา                             กรรมการ
         6.นางสมพิศ  สะบายแท้         ครู โรงเรียนนครสวรรค์                            กรรมการ
      โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพกล้อง 1

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพกล้อง 2

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพกล้อง 3

คลิกดาวน์โหลดวิดีโอ

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพกล้อง 1

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพกล้อ 2

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพกล้อง 3

คลิกดาวน์โหลดวิดีโอ

Comments