โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โพสต์26 ม.ค. 2559 23:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2559 23:28 โดย Jetsada Siriphok ]

ในช่วงวันที่ 21 - 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments