โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการประเมินโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง จาก สสวท.

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:46โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:46 โดย Jetsada Siriphok ]


          ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จากอาจารย์อรุณี นาคทัต และอาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ณ  ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments