โรงเรียนปทุมราชวงศารับการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE(รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)

โพสต์11 มิ.ย. 2560 19:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 19:05 โดย Jetsada Siriphok ]


     วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)รอบลงพื้นที่ โดยมีประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดชุดที่1

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดชุดที่2

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดชุดที่3

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดชุดที่1

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดชุดที่2

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดชุดที่3

Comments