โรงเรียนปทุมราชวงศา อบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ รด.จิตสีขาว ตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

โพสต์24 ก.ค. 2561 02:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา   จัดอบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ   รด.จิตสีขาว  ตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าใจเรื่องของสมาธิอย่างถูกต้อง ทำให้สติปัญญาดี  มีเหตุผล  เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตน  ครอบครัว และสังคม ซึ่งประมวลภาพกิจกรรมได้ดังนี้Comments