โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม มาศึกษาดูงานการจัดเรียนการสอน IS

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:47 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการจัดการการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) งานบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้อง 128 อาคารเรียน1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments