โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

โพสต์15 ต.ค. 2563 19:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments