ร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการ"จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับ"

โพสต์24 พ.ค. 2561 01:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ร่วมใจกันมาให้บริจาคโลหิตกับโครงการ"จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับ" ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments