ร่วมการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2

โพสต์27 ก.พ. 2561 22:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเดินทางมาร่วมให้กำลังใจในการประกวด ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments