ร่วมกิจกรรมค่าย DIT โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์24 ส.ค. 2562 03:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนา กลมเกลียว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย DIT โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธนินทร์ กรีน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments