ร่วมเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุม Symposium ของโรงเรียนพนาศึกษา

โพสต์30 ก.ย. 2562 07:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ และนายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม symposium "พลังการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ" ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนพนาศึกษา ซึ่งโรงเรียนปทุมราชวงศาเคยไปอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูในวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้Comments