ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โพสต์18 พ.ย. 2563 02:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น(BTC.) รุ่นที่ 1/2563 16-19 พฤศจิกายน 2563 ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ
Comments