ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว

โพสต์11 พ.ค. 2560 01:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 01:21 โดย Jetsada Siriphok ]


           วันที่ 27 เมษายน 2560 ท่าน ผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม และครูยุวธิดา มุทา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments