ร่วมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ ณ สพม.๒๙

โพสต์10 เม.ย. 2562 18:01โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ให้เกียรติมาร่วมในการทำบุญครั้งนี้ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments