แสดงความยินดีกับครูรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

โพสต์15 ส.ค. 2561 20:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 21:17 ]

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยครูรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ ได้กล่าวอำลาพร้อมทั้งให้แนวคิดแก่นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments